1
  ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
สินเชื่อวงเงิน 3 เท่า ธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SME) วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อระยะยาวและสินเชื่อหมุนเวียนสูงสุด 3 เท่าพร้อมอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ระยะเวลาการผ่อนนานสูงสุดถึง 7 ปี เป็นผู้ประกอบการบุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจและมียอดขายต่อปีไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทดำเนินธุรกิจ และมีรายได้จากธุรกิจที่นำมาขอสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 3 ปี